нэгдсэн кионгдом дахь зэсийн цайрын хүдрийн хүдрийн худалдаа