bagasse-ийн ширхэгийн хэмжээ 05 мм орчим бутлах машин