хамгийн их эрчим хүч хэмнэдэг хөнгөн зуухны бэлдэцтэй халаалтын зуух